Nisko: Nareszcie powołano Komendanta Powiatowego PSP

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A tych dobrze zna, bo zanim dwukrotnie pełnił obowiązki komendanta, za poprzedniego komendanta był jego zastępcą. Wcześniej zaś w niżańskiej komendzie był Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego i Naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego. Natomiast służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełni od 1990 roku.
(Marta Górecka)
Komendant Robert Napieracz podziękował za powołanie na szefa komendy w Nisku

A tym najlepszym kandydatem okazał się zgodnie z przewidywaniami starszy brygadier Robert Napieracz, który dwukrotnie był pełniącym obowiązki. Akt powołania na Komendanta Powiatowego otrzymał z rąk nadbrygadiera Bogdana Kuligi

Niżańska Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ma wreszcie komendanta. Od lutego, kiedy to na emeryturę odszedł dotychczasowy komendant Ryszard Sieńko. Komenda Wojewódzka wyznaczała pełniących obowiązki komendanta. I tu zmiany nastąpiły trzykrotnie. Jak twierdził komendant wojewódzki nadbrygadier Bogdan Kuliga, to było potrzebne, by wybrać najlepszego kandydata