Nisko: Młodzież z Ukrainy rozpoczęła naukę w RCEZ.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A w tym roku Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku wraz z 46 uczniami z Ukrainy uczyć się będzie w sumie ponad 560 uczniów. Dzięki przyjazdowi młodzieży ukraińskiej do Niska świecący do tej pory pustkami internat RCEZ-tu wreszcie się zapełni. Starosta niżański Robert Bednarz przyznał, że nauka młodzieży ukraińskiej w niżańskiej szkole, to dopiero początek współpracy z powiatem złoczowskim.
(Marta Górecka)
Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki przyznał, że Regionalne Centrum Edukacji w Nisku jest pionierem w podejmowaniu tak szerokiej współpracy z Ukrainą jeśli chodzi o edukację i na pewno będzie to dobre przetarcie szlaków

Wielu uczniów z Ukrainy ma jeszcze problem z językiem polskim, ale mają zapewnione dodatkowe zajęcia z języka polskiego po lekcjach 5 godzin tygodniowo, więc braki powinni szybko nadrobić. A gros z młodych ludzi, którzy przyjechali z Ukrainy, by uczyć się w niżańskim RCEZ-cie ma korzenie polskie. Tak jest w przypadku Marty, która przyjechała z obwodu lwowskiego i zaczyna naukę w klasie o specjalności turystyka

Ponad 45 młodych ludzi z Ukrainy rozpoczęło edukację w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Dyrektor niżańskiego elektryka Marcin Pilarski przyznał, że w obliczu niżu demograficznego to był dobry pomysł na uzupełnienie klas, a zaczęło się od kontaktów ze starostą złoczowskim na
Ukrainie