Nisko: Kolejna współpraca z biznesem zadzierzgnięta.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

I właśnie kolejnym krokiem w tym kierunku jest podpisanie umowy o współpracy z firmą SERON Kołodziejczyk.
(Marta Górecka)
Bo celem klastra jest stworzenie płaszczyzny porozumienia i współpracy szkół i uczelni z biznesem w zakresie m.in. praktyk zawodowych, czy badań i wspólnych projektów w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań usprawniających pracę w firmach. Natomiast starania szkoły w zakresie współpracy z biznesem zostały docenione, bo Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku otrzymało nagrodę Ministra Gospodarki:

A pomocny jest w tym Klaster Edukacji Zawodowej, którego pomysłodawcą jest tarnobrzeski oddział ARP:

To kolejna współpraca tej szkoły z firmami w zakresie praktyk zawodowych, bo RCEZ podobne porozumienia zawarło wcześniej z 4 innymi dużymi firmami.
Dyrektor przyznaje, że praktyka w miejscu pracy jest bardzo ważnym elementem edukacji przyszłego specjalisty:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku podpisało umowę o współpracy z firmą SERON działającą w stalowowolskiej podstrefie TSSE.
Współpraca dotyczy kształcenia w zawodzie technik mechatronik i praktyk zawodowych w firmie zajmującej się obrabiarkami sterowanymi numerycznie. Mówi dyrektor RCEZ Marcin Pilarski: