Nisko: Jest absolutorium dla burmistrza

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Natomiast nie obeszło się bez uwag co do realizacji jednego z zadań: budowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Ostatecznie 12 głosami za i 5 wstrzymującymi się Rada Miejska w Nisku udzieliła burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu.
(Marta Górecka)
Radna Anna Stępień również uznała, że realizacja budżetu w ponad 80 procentach planu jest wysoka

Radni miejscy w Nisku udzielili burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok. Zaplanowane dochody w kwocie 93.6 mln złotych zostały zrealizowane w 83,5% na kwotę ponad 78 milionów. A wydatki zrealizowano w 84 procentach bo z planowanych ponad 99 milionów wydano 83.4 miliona złotych z czego wydatki na inwestycje wyniosły 17.3 mln zł, czyli 55 % planu. Deficyt na koniec 2017 roku wyniósł 5.2 miliona złotych a zadłużenie gminy zmniejszyło się o blisko 761 tysięcy złotych.
O dobrej realizacji ubiegłorocznego budżetu mówił m.in. niżański radny Józef Graniczny