Nisko: Dziś zdecydują o budżecie powiatu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Na te cele powiat będzie chciał pozyskać dofinansowanie w ramach RPO. Zanim
jednak tak się stanie radni powiatowi w Nisku będą musieli uchwalić budżet.
Sesja budżetowa już dzisiaj.
(Marta Górecka)
Na inwestycje drogowe powiat niżański chciałby pozyskać również dofinansowanie zewnętrzne. Liczy również na pozyskanie środków na zadania
oświatowe:

Wśród ważnych inwestycji, które już znalazły się w budżecie są te dotyczące dróg:

Niżańscy radni powiatowi pochylą się nad przyszłorocznym budżetem. A ten, jak
stwierdził starosta niżański Robert Bednarz, jest budżetem umiarkowanym i dostosowanym do możliwości pozyskania środków unijnych: