Nisko: Dobry rok na drogach powiatowych i bariery na rowach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W sumie powstanie około 250 metrów barier energochłonnych na odcinkach, gdzie rowy są najgłębsze. A są miejsca gdzie ich głębokość sięga dwóch metrów. Oprócz tych dużych inwestycji Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
realizuje też na bieżąco drobne remonty dróg.
(Marta Górecka)
Odwodniona też została ulica Ługowa i co ważne głębokie rowy będą zabezpieczone:

Kolejne ważne zadanie to modernizacja ulicy Długiej:

Dyrektor Lach przyznaje, że wiele inwestycji było możliwych dzięki pomocy finansowej ze strony samorządu niżańskiego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku podsumował mijający rok. Dyrektor Zbigniew Lach uważa, że był to dobry rok pod względem wykonanych inwestycji drogowych, choćby w samej gminie Nisko: