Nisko: Coraz bliżej budowy ścieżki rowerowej do Nowosielca

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji, którą sfinansuje gmina.
Prawdopodobnie również koszty budowy ścieżki rowerowej będą pokryte z
budżetu Niska. Ale przedsięwzięcie jest ważne, bo poprawi bezpieczeństwo
rowerzystów na ruchliwej 19-stce.
(Marta Górecka)
Nisko jest już o krok bliżej do budowy ścieżki rowerowej przy drodze
krajowej nr19 od Niska do Nowosielca. Jest już wstępne porozumienie w
sprawie przekazania terenu pod budowę tej ścieżki. A do tej pory to właśnie
stanowiło największą przeszkodę, bo teren należy do skarbu państwa. Mówi
burmistrz Niska Julian Ozimek: