Nisko: Brak zgody na nowe taryfy i plan rozwoju MZK.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Mimo uwag plan rozwoju Rada Miejska w Nisku przyjęła. To pozwoli MZK na zaproponowanie nowych taryf, bo te obecne obowiązują od 2012.
(Marta Górecka)
Burmistrz Niska Julian Ozimek zapowiedział, że zgody na zdroje nie będzie. Jednak nie podziela zdania opozycyjnych radnych, że za nie najlepszą jakość wody odpowiada MZK, według burmistrza wynika ona ze złego stanu starego wodociągu, który sukcesywnie trzeba wymieniać. Odniósł się też do ostatnich problemów z wodą w Zarzeczu

Dlatego na ostatniej przed wakacjami sesji taki plan został przyjęty, ale nie w całości. Ważnym elementem planu jest zakup urządzenia, które pozwoli sprawdzić z czego wynikają duże straty wody. Niestety były pomysły i stwierdzenia dyrektora MZK, które nie spodobały się radzie. Chodziło między innymi o utworzenie publicznych zdrojów. Według radnych woda, która zdarza się, że z powodu przekroczeń choćby mętności czy barwy jest warunkowo dopuszczana do spożycia, nie nadaje się do zdrojów. Mówi radna Anna Stępień

Nie będzie w Nisku od sierpnia zmiany ceny za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Gmina Nisko nie zatwierdziła taryf, bo wniosek niżańskiego MZK był niekompletny. Mówi kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Władysław Pracoń