Nisko: Absolutorium dla burmistrza

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ostatecznie szesnastoma głosami ‘za’ przy 5 radnych wstrzymujących się od głosu Rada Miejska w Nisku udzieliła absolutorium zarządowi Miasta i Gminy Nisko.
Marta Górecka
Przypomniał też, że o wydatkach niewygasających informował. W inwestycjach zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, które powodują, że nie da się ich zrealizować w terminie, tak jak było to w przypadku kanalizacji w ulicach Reymonta, czy Głowackiego. Burmistrz odniósł się też do podwyżki swojego wynagrodzenia:

Radny Borowiec wytknął też niskie pozyskanie środków unijnych. Odniósł się do tego burmistrz Niska Julian Ozimek:

A chodziło o wydatki niewygasające związane z inwestycjami, których nie udało się zakończyć do końca 2014 roku. Skarbnik gminy Tadeusz Dziewa przypomniał, że są to normalne procedury w samorządach:

Niżańscy radni miejscy udzielili absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Dochody w 2016 roku udało się wykonać w 100,50 % bo wyniosły blisko 65 milionów złotych. Wydatki wyniosły nieco ponad 51 milionów, a to
oznacza, że zrealizowane zostały na poziomie 93,28% planu. I zamiast planowanego trzymilionowego deficytu miniony rok Nisko zamknęło nadwyżką ponad 1,8 mln złotych. Nisko może się też pochwalić niskim zadłużeniem na poziomie nieco ponad dwóch milionów złotych, co stanowi niecałe 3,3%. Mimo dobrych wyników finansowych, z jakimi Nisko zakończyło miniony rok, nie obeszło się bez krytyki ze strony opozycyjnych radnych. Mówi Błażej Borowiec: