Niezwykła wystawa w tarnobrzeskiej PWSZ

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu zapraszają na wystawę promującą twórczość artystów nieprofesjonalnych Ryszard Kosek, Grzegorz Sienkiewicz
i Radosław Pytelewski.

Granica między sztuką uczoną a nieuczoną trudna jest do sprecyzowania, zwłaszcza wtedy, kiedy decyduje o tym nie rzemiosło, lecz wyobraźnia.

Uroczyste otwarcie 23 maja 2012 r. o godz. 13:00

Zwiedzanie od poniedziałku do piątku
w godz. 1100–1400

Galeria w budynku Uczelni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 w Tarnobrzegu
Prace pochodzą z kolekcji: Leszka Macaka oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym – Warsztat Terapii
Zajęciowej w Haczowie.