Nielegalnie przebywający w Polsce cudzoziemcy od dziś mogą się starać o legalizację pobytu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Nielegalnie przebywający w Polsce cudzoziemcy od dziś mogą składać do wojewody wniosek o zalegalizowanie swego pobytu. Wnioski takie będą przyjmowane przez sześć miesięcy, zaś abolicja zostanie udzielona na okres 2 lat.
Z abolicji mogą skorzystać m.in. cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 roku i których pobyt jest nielegalny od początku tego roku oraz cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 roku i którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy,
a ich pobyt w Polsce przestał być legalny w dniu wejścia w życie ustawy. Szczegóły dotyczące abolicji dla cudzoziemców dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.