Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba

Grupa ponad 50 pielgrzymów z różnych części Polski wyruszy w najbliższą niedzielę (21 kwietnia 2013 r.) na II etap niedzielnego pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba. Pąt-nicy pokonają 24-kilometrowy odcinek Camino de Santiago z Smerdyny do kościoła pw. św. Jakuba w Klimontowie. Pielgrzymowanie rozpocznie się od Mszy św. odprawionej o godz. 8:30 w podominikańskim kościele pw. św. Jacka w Klimontowie. Ze względu, że odcinek Ma-łopolskiej Drogi św. Jakuba z Klimontowa do Kotuszowa liczy ponad 38 km, dlatego pielgrzymi pokonają tylko fragment tej trasy – z Smerdyny do Klimontowa. W trakcie pielgrzymki cami-nowicze modlić się będą w intencji nowo wybranego papieża Franciszka i jego pontyfikatu, a także Kościoła katolickiego w Polsce.
Pielgrzymka Drogą św. Jakuba wpisuje się w wezwanie papieża Franciszka, które skie-rował do całego świata w pierwszym publicznym przemówieniu zaraz po zakończeniu kon-klawe: „A teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten szlak Kościoła Rzymu, pierw-szego w miłości wśród wszystkich Kościołów. Szlak braterstwa, miłości i wzajemnego zaufa-nia. Módlmy się zawsze za siebie, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo”.
Niedzielne pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba jest inicjatywą Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, a także parafii św. Jakuba i gmin przez które przebiega mało-polski szlak Jakubowy. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objęli ordynariusze trzech diece-zji przez który przebiega szlak tj. krakowskiej, kieleckiej i sandomierskiej: ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. bp Kazimierz Ryczan i ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.
Ostatni etap niedzielnego pielgrzymowania zostanie zakończony 20 października 2013 r. pod Oknem Papieskim w Krakowie. W tym dniu do Krakowa przybędą pielgrzymi, którzy od marca – raz w miesiącu – pielgrzymować będą innymi odcinkami Camino de Santiago w Pol-sce: Drogą św. Jakuba Via Regia, Warszawską Drogą św. Jakuba i Beskidzką Drogą św. Jakuba. Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba jest więc zasadniczą częścią Ogól-nopolskiej Pielgrzymki Gwiaździstej Drogą św. Jakuba zakończonej w Krakowie.
Camino de Santiago – Droga św. Jakuba – to jeden z najważniejszych, chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Istniejący od ponad 1000 lat szlak, na którym – jak pisał Johan Wolfgang von Goethe – rodziła się świadomość europejska, przebiega przez niemal całą Euro-pę, kończąc się w katedrze w Santiago de Compostela przy grobie św. Jakuba Starszego Apo-stoła.
Małopolska Droga św. Jakuba jest jednym z 18 odcinków Camino de Santiago, której długość w Polsce wynosi już ponad 3500 km. Trasa Małopolskiej Drogi św. Jakuba nawiązuje do średniowiecznego traktu handlowego prowadzącego skrajem doliny Wisły od Sandomie-rza do Krakowa, a jej długość wynosi 206 km. Pierwszy odcinek Małopolskiej Drogi św. Jakuba w województwie małopolskim, prowadzący z Pałecznicy przez Więcławice Stare do Krakowa, otwarto w dniu 25 października 2008 roku w Więcławicach Starych. Odcinek szlaku w woje-wództwie świętokrzyskim z Sandomierza przez Kotuszów, Szczaworyż, Probołowice do Pa-łecznicy otwarto 23-25 lipca 2009 roku w Sandomierzu i w Kotuszowie. W ubiegłym roku szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba pielgrzymowało ponad 300 osób z różnych regionów Polski, w tym młodzież przygotowująca się do wyjazdu na XXVIII Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w 2013 r. w Rio de Janeiro.
Organizatorzy akcji mają nadzieję, że poprzez organizację niedzielnego pielgrzymowa-nia Małopolską Drogą św. Jakuba przyczynią się do wzrostu kultu św. Jakuba w Małopolsce, a pielgrzymowanie to będzie także czasem owocnej ewangelizacji na Ziemi Sandomierskiej i Ziemi Krakowskiej w Roku Wiary.
Serdecznie zapraszam i zachęcam do wybrania się na najpiękniejszą drogę świata – na Małopolskie Camino de Santiago i życzę wszystkim Buen Camino – Dobrej Drogi!