Niebawem znane będzie nazwisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Trwa procedura dotycząca postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Jak powiedziała nam Aleksandra Gorzelak – Nieduży, z biura prasowego Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, w samym konkursie wzięło udział 3 osoby. Wśród nich znalazł się pełniący obecnie obowiązki dyrektora tarnobrzeskiego szpitala Zbigniew Młodawski, który zdobył najwięcej punktów.
Kandydaci mają 14 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Po tym terminie komisja konkursowa przedstawi Zarządowi Województwa kandydaturę zwycięzcy konkursu.
Ostatecznie to Zarząd Województwa podejmie decyzję co do powierzenia stanowiska dyrektora szpitala.