Nie uda się w terminie wykonać segmentu C budynku dydaktycznego KUL przy ul. Kwiatowskiego w Stalowej Woli.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na razie segment C budynku dydaktycznego KUL wykonany jest w zaangażowaniu finansowym ok. 40%.
(Marta Górecka)
Oczywiście w związku z rezygnacją wykonawcy z dalszej realizacji segmentu C miasto będzie egzekwowało zapisy umowy

Na razie konieczna jest inwentaryzacja tego co już zostało wykonane, wiadomo jednak że nie uda się, jak planowano w tym roku zrealizować i wyposażyć, a więc miasto nie wyda w tym roku na tą inwestycję ponad 6,5mln zł.
Po przeprowadzeniu inwentaryzacji miasto będzie musiało rozpisać kolejny przetarg na dokończenie inwestycji. Na szczęście PARP zgodziła się na przedłużenie inwestycji

Powodem jest rezygnacja wykonawcy z dalszej realizacji inwestycji. Kierownik zespołu ds. funduszy unijnych w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli Ryszard Sęczyk przyznał, że nie zna powodów rezygnacji firmy ABB z realizacji tej inwestycji; prawdopodobnie są to kłopoty finansowe.