Nie ma zagrożenia, że prace przy wymianie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na starym mieście w Sandomierzu nie zostaną zrealizowane w terminie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wszystkie te prace powinny zakończyć się, zgodnie z planem, do końca roku.
(Marcin Gabrek)
Choć prace są uciążliwe, to turyści mogą dotrzeć do wszystkich obiektów zabytkowych. Kłopotem są na pewno pył i kurz, który unosi się w czasie prowadzonych prac

Burmistrz Jerzy Borowski zapewnia, że wątpliwości zgłaszane przez mieszkańców na ostatniej sesji nie mają żadnych podstaw