Nie będzie zmian w sytuacji Rodzinnych Ogrodów działkowych w Tarnobrzegu – zapewnia prezydent miasta Norbert Mastalerz.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Werdykt Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne aż dwadzieścia cztery przepisy 'Ustawy o ROD-ach” wywołał w środowisku działkowców obawy co do dalszego losu ogrodów.
Prawdopodobne jest, że po zmianach w prawie – samorządy będą masowo likwidować ROD-y lub przenosić je w inne miejsca, a zwolnione tereny przeznaczać pod budownictwo i handel.
Prezydent Tarnobrzega oficjalnie zapewnia, że nie będzie inicjował, ani popierał inicjatyw zmierzających do jakichkolwiek zmian dotyczących któregokolwiek z ośmiu ROD-ów, istniejących na terenie miasta.
(fot.: www.podkarpacki.pzd.pl)