Nie będzie wyborów uzupełniających na osiedlu Dzików

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Przewodniczący rady miasta, Dariusz Kołek zapowiedział, że zanim podejmie ostateczne decyzje w tej sprawie, chce jeszcze raz omówić je podczas konwentu.

Głos w dyskusji zabrała również radna osiedla Dzików Jolanta Kociuba, która przypomniała jak z perspektywy radnych wyglądało całe zamieszanie z wyborami. Mówiła także, że prawo wyborcze nie zabrania rezygnacji z pełnionej funkcji, nawet przed ukonstytuowaniem się rady, i jest to polityka powszechnie stosowana.

Podobnego zdania był radny Andrzej Wójtowicz:

Nie będzie wyborów uzupełniających do rady tarnobrzeskiego osiedla Dzików. Na ostatniej sesji miejscy radni, odrzucili projekt uchwały, który zakładał przeprowadzenie dodatkowego głosowania na Dzikowie, w związku z rezygnacją podczas pierwszej tury wyborów, trojga radnych. Zamiast tego skład rady osiedla Dzików zostanie najprawdopodobniej uzupełniony o kolejne osoby z listy, ale dopiero po zaktualizowaniu statutu osiedla, co ma nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy. Radni Dzikowa chcieli, aby ta procedura odbyła się już podczas pierwszej tury wyborów, jednak wtedy nie doszło do porozumienia, a późniejsze próby zwołania rady nie doszły do skutku. Stąd propozycja przewodniczącego rady miasta, który sprawował nadzór nad głosowaniem, aby przeprowadzić wybory uzupełniające, które muszą być poprzedzone stosowną uchwałą rady miasta. Przeciwny takiemu rozwiązaniu był radny Sławomir Partyka, który uważał, że wprowadzenie wyborów uzupełniających na jednym osiedlu może poskutkować tym, że za nim pójdą inne tarnobrzeskie osiedla: