Nawodzice: Jubileusz OSP

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Z okazji jubileuszu druhowie z OSP w Nawodzicach odebrali odznaczenia i
wyróżnienia
(Marcin Gabrek)
Gratulacje strażakom składał także członek zarządu województwa Kazimierz
Kotowski

Poseł Jarosław Rusiecki zaznacza, że czas powstania OSP zbiega się z okresem
odzyskania przez Polskę niepodległości po ponad 100 latach zaborów

Jubileusz 90-lecia istnienia świętuje Ochotnicza Straż Pożarna w Nawodzicach
w gminie Klimontów. Prezes organizacji Janusz Gronek podkreśla, że ostatnie
lata przyniosły sporo zmian w jej funkcjonowaniu