Nagrody dla prymusów z powiatu kolbuszowskiego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Przewodniczący Rady Powiatu, Mieczysław Burek, życzył stypendystom dostania się na dobre studia, a po ich zakończeniu powrotu do naszego regionu.
(Paweł Galek)

Stypendystami powiatu zostało jedenaścioro uczniów.

Stypendium wypłacane będzie w dwóch ratach.

Stypendia powiatu kolbuszowskiego dla zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostały rozdane. Mówi kierownik Biura Obsługi Powiatu Kolbuszowskiego, Bogusława Bryk.