Na przyszły rok zaplanowano modernizację Bramy Warszawskiej w Opatowie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zabytek ma być bardziej dostosowany do potrzeb turystów, którzy coraz liczniej odwiedzają miasto. Samorząd chce pozyskać środki na te prace z Lokalnej Grupy Działania.
Spod bramy rozpoczyna zwiedzanie miasta większość turystów. Obok znajduje się parking dla autokarów i samochodów osobowych. Na bramie ma powstać m.in taras widokowy. Kosztorys prac opiewa na około 50 tys. złotych.
Brama Warszawska została ufundowana przez kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego, który w 1514 r. został właścicielem Opatowa. Zbudowana została w latach 1520-1530. W mieście były jeszcze bramy: Krakowska, Lubelska i Sandomierska, które wraz z murami obronnymi stanowiły system obronny grodu. Niestety, do dzisiaj przetrwała tylko jedna.
(Marcin Gabrek)