Muzyczne Perły Dawnego Rakowa w Kurozwękach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

VIII koncert z cyklu Muzyczne Perły Dawnego Rakowa

Na kolejne spotkanie z muzyką i poezją, 5 sierpnia, w niedzielę o godz. 17.00, do Pałacu w Kurozwękach zapraszają, nie tylko melomanów (także tych, którzy są otwarci na nowe, duchowe przeżycia w czasie wakacji): Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego z Zespołem Pałacowym oraz Stowarzyszeniem Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk.
Będzie to już VIII koncert z serii MUZYCZNE PERŁY DAWNEGO RAKOWA, w tym roku zatytułowany „Kto ma uszy niechaj słucha”. Przypominamy, Perły są cyklem koncertów muzyki dawnej, propagującym zabytkowej rangi muzyczne utwory religijne, odkryte po wiekach, w latach 60.tych ubiegłego stulecia, w skarbcu kościoła rakowskiego pw. Św. Trójcy oraz należące do spuścizny działających w Rakowie w czasach reformacji – wspólnot zborowych ariańskich i kalwińskich.

Tytuł tegorocznej edycji koncertu, słowa Chrystusa z Ewangelii Św. Mateusza, które odnajdujemy jeszcze wielokrotnie w Piśmie Świętym, odwołuje się do najbardziej podstawowej czynności człowieka – do słuchania, mądrego, głębokiego, analizującego słuchania słów prawdy, miłości, dobroci i wzajemnego zrozumienia, na przekór zgoła innej, życiowej praktyce – ciągłej gadaninie, docierającej z wszechogarniającej wrzawy współczesności, gdzie często trudno usłyszeć nie tylko to, co mówi drugi człowiek, ale, przede wszystkim to, co dzieje się, głęboko schowane, w naszych sercach i sumieniach.

Głównym wykonawcą muzycznych pereł będzie, na dobre już zaprzyjaźniony z Ziemią Świętokrzyską, Rakowem i Kurozwękami, koncertujący szeroko w Polsce, Europie, a nawet ostatnio poza nią, Zespół Muzyki Dawnej FLORIPARI z Zamku na Wawelu; muzycy wawelscy przygotowali autorski program w oparciu o utwory proweniencji starorakowskiej – psalmy i pieśni pochodzące z XVII-wiecznego Kancjonału Rakowskiego, (jeden
z dwóch zachowanych polskich egzemplarzy tego śpiewnika, opracowanego i wydanego przez braci polskich przechowywany jest w Bibliotece Kórnickiej), a także sięgające do wybitnego dziedzictwa muzyki katolickiej Rakowa. Zabrzmią więc m.in. rzadkie i cenne muzykalia G.G. Gorczyckiego, znamienitego kompozytora staropolskiego, kapelmistrza Katedry na Wawelu, którego znaczny zespół rękopisów muzycznych został odnaleziony po latach w skarbcu kościoła rakowskiego, , a także inne katolickie utwory z repertuaru dawnej kapeli kościelnej Rakowa; obecnie dzieła te znajdują się pod pieczą Biblioteki  Diecezjalnej w Sandomierzu. Repertuar został opracowany muzykologicznie przez profesjonalistów krakowskich oraz według transkrypcji pani dr hab. Aleksandry Patalas z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawczyni muzykaliów dawnych, w tym mających proweniencję kościoła w Rakowie.

Będzie też niespodzianka, podkreślająca walor edukacyjno-integracyjny zadania; podczas koncertu wystąpi, także już po raz kolejny w Kurozwękach, Chór CHORAŁ z Rakowa, do wykonania repertuaru koncertowego zasilony pozyskanymi w lokalnych działaniach projektowych głosami żeńskimi. Udany debiut panów chórzystów odbył się podczas zeszłorocznych Muzycznych Pereł Rakowa. W tym roku, rakowscy amatorzy przygotowani warsztatowo przez Adriannę Bujak-Cyran, znaną śpiewaczkę krakowską, zaprezentują pieśni, należące do trudnego repertuaru muzyki dawnej: prastary hymn katolicki „Ave Maris Stella” w anonimowym oryginalnym opracowaniu renesansowym, pieśń do słów psalmu Jana Kochanowskiego „Czegóż chcesz od nas Panie” oraz utwory z Kancjonału Rakowskiego: „Godzieneś Jezu, nasz Panie” (Pieśń po wieczerzy Pańskiej) oraz „Niech słucha, kto ma uszy ku słuchaniu, na potrzeby koncertu przetransponowane i zaaranżowane przez FLORIPARI na głosy wykonawców CHORAŁU.

Program imprezy został wzbogacony poezją; wiersze i teksty, m.in. z Biblii Tysiąclecia, utwory Cz. Miłosza, Ks. J. Twardowskiego, K. H. Rostworowskiego, J. Lieberta, R. Brandstaettera, a także fragmenty z „Ogrodu nie plewionego” W. Potockiego recytować będzie znakomita aktorka Teatru im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie – pani Lidia Bogaczówna.

W dniu koncertu będzie można także obejrzeć wystawę, tematycznie związaną z programem koncertu, nawiązującą do dokonań kulturalnych i osiągnięć muzycznych dawnego Rakowa.

 

Zapraszamy serdecznie na koncert!!!
VIII MUZYCZNE PERŁY DAWNEGO RAKOWA
„Kto ma uszy, niechaj słucha”
5 sierpnia 2012 r., Sala Balowa – Pałac w Kurozwękach

Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego
Zespół Pałacowy w Kurozwękach
Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk

(fot: sxc.hu)