Możliwe, że jeszcze w tym roku zakończy się budowa wałów przeciwpowodziowych na Wisłoce w Mielcu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Przypomnijmy, że wały w Mielcu buduje Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Koszt przedsięwzięcia to blisko 28 milionów złotych. Kwota ta przewiduje również wybudowanie terenów rekreacyjnych wzdłuż Wisłoki.
(Paweł Galek)
Prezydent potwierdza, że umocnienia mogą być gotowe przed oficjalnym terminem.

To oznaczałoby, że inwestycja byłaby gotowa długo przed terminem, co w świetle informacji o opóźnieniach przy budowie autostrad byłoby ewenementem na skalę krajową. Stan robót przedstawia prezydent Janusz Chodorowski.