Modernizacja dróg w Sandomierzu i powiecie ostrowieckim.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Obydwie inwestycje mają być zrealizowane jeszcze w tym roku.
(Marcin Gabrek)
Wśród inwestycji, na które podpisano umowy są drogi w powiatach sandomierskim i ostrowieckim. Mówi Jan Maćkowiak, członek zarządu województwa.

Członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski podkreśla, że realizacja tych inwestycji będzie możliwa dzięki oszczędnościom w przetargach na inwestycje drogowe w ostatnich latach

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o dofinansowaniu ze środków unijnych czterech projektów drogowych, które zrealizuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Dwie z tych dróg będą realizowane w powiatach sandomierskim i ostrowieckim.
Mówi marszałek województwa Adam Jarubas