Mniej dzieci niż w poprzednich latach wypoczywa na koloniach organizowanych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W tegorocznych koloniach uczestniczy ponad 200 dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.
(Marcin Gabrek)
Środki na akcję letnią pochodzą z różnych źródeł

Akcją letnią objętych jest tylko 40 polonijnych dzieci. Zwykle było ich czterokrotnie więcej

W tym roku turnusy odbywają się tylko w ośrodku w Mszanie Dolnej. Drugi ośrodek Caritas w Bojanowie jest w remoncie.
Uczestnikami kolonii są przede wszystkim dzieci z rodzin ubogich.
Dodatkowy turnus dla dzieci z rodzin polskich na Ukrainie odbędzie się natomiast w Sandomierzu – mówi ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej