Mieszkańcy Porąb Kupieńskich koło Kolbuszowej proszą o remont 'małej obwodnicy'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Tak zwaną 'małą obwodnicą” Poręb Kupieńskich można dojechać do Rzeszowa bez konieczności korzystania z drogi krajowej nr 9. (Paweł Galek)
Chodzi o drogę gminną prowadzącą w kierunku Bud Głogowskich. Spora część tego traktu
posiada nawierzchnię piaskową. Mówi sołtys Porąb Kupieńskich, Stanisław Miazga.