Mieszkańcy bloków przy ul. Partyzantów w Kolbuszowej skarżą się na zastoiska wody.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Mieszkańcy bloków przy ul. Partyzantów nie mają wątpliwości: zastoiska wody są efektem wadliwej kanalizacji. Podobnego zdania jest prezes spółdzielni Józef Rybicki.
(pg)
Kierownik Referatu Gospodarki i Budownictwa w kolbuszowskim magistracie Elżbieta Lis zapewniała, że problem przy ul. Partyzantów zostanie rozwiązany.

Zdaniem Rybickiego, zastoiska naprawić można tylko jeden sposób.

Problem ten dobrze jest znany prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Józefowi Rybickiemu. O zastoiskach opowiedział na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.