Mieleckie starostwo nie będzie w tym roku ubiegać się o pieniądze unijne na o modernizację systemu grzewczego szpitala z wykorzystaniem kogeneracji.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Kogeneracja to nowoczesny proces technologicznego, w wyniku którego urządzenie napędzane silnikiem gazowym wytwarza jednocześnie energie elektryczną i cieplną.
(Paweł Galek)

Starosta zapewnia, że…

Za decyzją starostwa przemawia jeszcze jeden fakt.

Nie tak dawno wnioskował o to klub radnych powiatowych 'Razem dla Ziemi Mieleckiej. Starosta Andrzej Chrabąszcz tłumaczy jednak, że w tym roku dotacja unijna zarezerwowana jest dla innych jednostek powiatu.