Mielecka Rada Miasta uchwaliła program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest efektem nowelizacji ustawy, która zobowiązał gminy do: zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację i ich kastrację.
(Paweł Galek)
Wiceprezydent Wdowiarz tłumaczy, że…

Na tym nie koniec uwag radnej Moskal.

Program ten pomoże nam właściwie zająć się problemem, który, co tu kryć, jest kłopotliwy – przyznaje wiceprezydent miasta Mieczysław Wdowiarz.
Tymczasem krytycznie dokument ocenia, znana w Mielcu miłośniczka zwierząt, radna Elżbieta Moskal.