Mielecka Karta Rodziny coraz bardziej popularna.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Przypomnijmy, że o kartę '3+” mogą starać się rodziny naturalne i zastępcze, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci od 18 lub do 25 lat, oraz bez ograniczenia wieku, kiedy dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Aby uzyskać kartę, należy najpierw pobrać formularz ze strony internetowej miasta www.mielec.pl, korzystając z zakładki 'Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”, lub przyjść do urzędu osobiście.
(Paweł Galek)
Mieleckie rodziny wielodzietne mogą korzystać również z innych kart.

W program zaangażowane są zarówno jednostki publiczne, jak i prywatne.

Blisko 850 osób otrzymało 'Mielecką Karty Rodziny 3+”. Chodzi o dokument, który uprawnia członków rodzin wielodzietnych do ulg. Mówi prezydent Janusz Chodorowski: