Mieleckie starostwo przedstawiło ambitne plany przebudowy mostów, które znajdują się w ciągu dróg powiatowych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodajmy, że plany starostwa dotyczą remontów między innymi przepraw mostowych na Potoku Zgórskim w Rudzie i Wadowicach Dolnych. (Paweł Galek)

….mówi włodarz powiatu i na koniec dodaje…

Starosta Andrzej Chrabąszcz uspakaja

Problem w tym, że, jak dowodzi radny powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła, remont przepraw będzie musiał skutkować podniesieniem tonażu na lokalnych traktach.