Mielec stawia na rozwój nauki i szkoleń.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu zaplanowano na przyszły tydzień podczas Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki.
(Tomasz Łępa)
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 w osi priorytetowej Konkurencyjna Innowacyjna Gospodarka. Budynek o powierzchni 2462 metrów kwadratowych mieści 10 nowoczesnych laboratoriów między innymi komputerowego projektowania, nauki programowania i symulacji pracy, obrabiarek sterowanych numerycznie, nowych metod spawania, zgrzewania cięcia metali, nowoczesnych technologii montażu i konstrukcji lotniczych i blacharskich, badań nieniszczących i mechatroniki. Szybkie powstanie tego projektu to również zasługa Urzędu Marszałkowskiego

Wśród założeń powstania Regionalnego Centrum Transferu jest to, aby obiekt wpisał się w potrzeby gospodarki i poprzez zdobyte w nim wykształcenie przygotowywał absolwentów do podjęcia pracy w firmach skoncentrowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pomimo, że nauka w ośrodku rozpocznie się w przyszłym roku, to powiat już poczyna kroki do zatrudnienia wykwalifikowanej kadry-informuje starosta.

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologi i Wytwarzania w Mielcu otworzyło swe podwoje dla przedstawicieli Komisji Europejskiej. Starosta Andrzej Chrabąszcz w swojej prelekcji przedstawił czynniki i powody, które zdeterminowały władze powiatu do zrealizowania projektu naukowego ośrodka. Wśród głównych argumentów była struktura zatrudnienia, bowiem 60% zatrudnionych w mieleckiej strefie, pracuje w przemyśle: w tym w przetwórstwie metali, lotnictwie i motoryzacji, tworzywach sztucznych i materiałach do budownictwa. Do niedawna przedsiębiorcom nie do końca zależało na takim ośrodku, dzisiaj wszystko się zmieniło – mówi starosta mielecki.