Mielec; Przegląd infrastruktury drogowej Powiatu Mieleckiego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Komisja Infrastruktury Rady Powiatu Mieleckiego wraz ze starostą Zbigniewem Tymułą i Katarzyną Zientek-Rokitą z Powiatowego Zarządu Dróg dokonali analizy stanu infrastruktury drogowej Powiatu Mieleckiego.
– Chcemy jak najwięcej dróg robić w ramach tzw. 'schetynówek'. Już teraz przygotowujemy dwa projekty, jeden na przebudowę ul. Wojska Polskiego wraz z odcinkiem w kierunku Mościsk oraz drugi wniosek na przebudowę drogi powiatowej Dulcza Wielka – Żarówka – przekazuje starosta.
Spotkanie było także okazją do omówienia planowanych wspólnych inwestycji przy drogach powiatowych we współpracy z gminami powiatu mieleckiego w 2016 roku.
Wszyscy obecni zapoznali się także z informacją o stanie mostów i przepisów w ciągach dróg powiatowych i wskazanych przez Zarząd strategicznych ciągów, dla których w najbliższym czasie będą podjęte starania o poprawę nośności i przejezdności ze względu ze względu na zły stan techniczny oraz ograniczenia w tonażu.
Podczas spotkania komisja dokonała wizytacji poszczególnych fragmentów dróg:
o Osuwiska w Podolu przy drodze Powiatowej
o Obiektu mostowego w Rudzie przy drodze powiatowej
o Drogi Powiatowe w miejscowości: Żarówka
o Radomyśl Wielki
o Wola Wadowska
o Wampierzów
o Kawęczyn
o Czermin
o Trzciana
o Gliny Małe
o Tuszów Narodowy i Dębiaki
o Czajkowa
(Tomasz Łepa)