Mielec: Zmiany w budżecie na blisko 800 tysięcy złotych w Gminie Mielec

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Radni Gminy Mielec na ostatniej sesji przyjęli propozycje Wójta Gminy Mielec ws. zabezpieczenia środków na kluczowe inwestycje takie jak remont starej drogi w Chorzelowie, remont drogi w Woli Chorzelowskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego. Podczas sesji przyjęto również strategiczny dokument dla czystości powietrza w gminie. Rajcy gminni przed podjęciem uchwały dotyczącej przesunięć budżetowych przyjęli ważny dokument dla gminy pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mielec. Dokument ten, jak twierdzi wójt Józef Piątek otwiera możliwości do pozyskiwania środków zewnętrznych a także drogę do pozyskania dopłat do kredytów bankowych oraz możliwość skorzystania z dofinansowań proponowanych przez banki komercyjne. W tym zakresie wójt liczy również na współpracę i szansę dofinansowania ze środków Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w którym jest Miasto Mielec, Gmina Mielec, Tuszów Narodowy i Przecław. Radni gminni ponadto jednogłośnie podjęli uchwałę zabezpieczającą środki na pakiet inwestycji. Najwięcej z tej puli środków, bo ponad 300 tysięcy złotych przeznaczono na remonty dróg Trześń – Wola Chorzelowska – Szydłowiec oraz w Chorzelowie. W Chorzelowie ponadto zainstalowane zostanie oświetlenie przy drodze wojewódzkiej w kierunku Instytutu Zootechniki. Mieszkańcy od bardzo dawna zwracali uwagę, na problem uczęszczania tą drogą po zmroku. Teraz sprawa ma znaleźć swój pozytywny finał. Oświetlenie zostanie również wykonane na obiekcie sportowym LKS Złotniki. Radni podejmując uchwałę zmieniającą budżet na 2015 rok przeznaczyli również na środki na wykonanie znacznej modernizacji budynku komunalnego w Rzędzianowicach. Na ten cel zaplanowano ponad 100 tysięcy złotych. (Tomasz Łępa)