Mielec: Złożone zostało odwołanie…

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Według oficjalnych danych przemysł i energetyka zawodowa odpowiadają za około 24% wszystkich emisji pyłowych w Polsce. Poziom emisji różnych zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich, może być jednak o wiele wyższy, co ukazały niedawno ujawnione dane UE o rtęci wyemitowanej przez kominy elektrowni w Bełchatowie.
(Tomasz Łępa)
Wszystko wskazuje też na to, że po raz kolejny zorganizowany zostanie marsz w obronie czystości powietrza w Mielcu.

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i Stowarzyszenie Specjalna Strefa Ekologiczna złożyły odwołania od decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego, zmieniającej pozwolenie zintegrowane dla fabryki Kronospanu w Mielcu.
Organizacje wnoszą o uchylenie decyzji oraz odmowę wydania nowego pozwolenia zintegrowanego. Domagają się też zaostrzenia limitów emisji zanieczyszczeń przez zakłady Kronospan w Mielcu.
Mówi Szymon Kuś ze Stowarzyszenia Specjalna Strefa Ekologiczna.