Mielec: Zdanie odrębne.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Fryderyk Kapinos pełni funkcję prezydenta Mielca od 8 marca tego roku. W związku z tym odpowiedzialnymi za ubiegłoroczny budżet miasta jest nieżyjący już prezydent Daniel Kozdęba i zastępujący go podczas choroby Jan Myśliwiec.
Paweł Galek
Radny krytycznie ocenia sztandarową inwestycję miasta.

– To się powtarza, bo konstruowanie tegorocznego budżetu również było festiwalem pomysłów – twierdzi Mieczysław Wdowiarz.

Mieczysław Wdowiarz krytycznie ocenia zwłaszcza miejskie inwestycje.

Głosowanie mieleckich radnych za udzieleniem absolutorium dla pełniącego funkcję prezydenta miasta Fryderyka Kapinosa było prawie jednogłośne.
Nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się tylko dwoje radnych.
Jednego z nich zapytaliśmy się o powody takiej decyzji.
Mówi radny Mieczysław Wdowiarz (na zdjęciu):