Mielec: Zaprzysiężenie Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Inicjatorami powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej byli uczniowie dwóch mieleckich liceów ogólnokształcących, im. Konarskiego i im. Kopernika. Rada Miejska w Mielcu uchwałą z dnia 3 lipca 2015 roku podjęła decyzję o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Koordynatorem grupy jest Paweł Ćwięka – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu. Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym.
(Tomasz Łępa)
Dzisiaj w Mielcu zostanie zaprzysiężona Młodzieżowa Rada Miejska, w gremium której znaleźli się uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w łącznej liczbie 22 członków. Radni młodzieżowi wybrani przez swoich rówieśników pełnią rolę reprezentacji młodych na terenie miasta i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców, a także mogą wyrażać opinie o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Mówi prezydent Mielca, Daniel Kozdęba.