Mielec: Zakończyły się warsztaty

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak podkreślają uczestnicy warsztatów jest to dobra forma zdobycia informacji na temat kwestii związanych z rozstaniem oraz konsekwencjach jakie powoduje rozpad związku małżeńskiego.
(Tomasz Łępa)
Warsztaty zawierały w sobie także elementy pracy grupy uczestników – zwłaszcza w aspekcie dzielenia się swoim własnym doświadczeniem i przeżyciami. W związku z tym momentami nosiły one charakter grupy samopomocowej:

W Mielcu zakończyły się warsztaty organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 'Zawsze wspólne – jak pomóc dzieciom przejść przez kryzys rozstania rodziców'. Zorganizowanie takich warsztatów wynikało z potrzeby, bowiem jak tłumaczą organizatorzy szkoleń, coraz więcej osób będących w związkach małżeńskich postanawia się rozstać, zapominając jak bardzo narażają na tą sytuację swoje dzieci. Mówi Anna Wdowiarz z miejskiego ośrodka pomocy w Mielcu: