Mielec: Zakończony projekt MOPS.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy kwotą prawie dwustu tysięcy złotych.
(Tomasz Łępa)
Projekt pozwolił poznać tych, którzy korzystają z pomocy społecznej:

Projekt rozpoczęło opracowanie indywidualnych kontraktów socjalnych określających zasady współpracy pomiędzy uczestnikami projektu a ośrodkiem. Wsparcie finansowe dla uczestników projektu to wkład własny gminy:

Dwadzieścia osób wzięło udział w projekcie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.
Projekt pod nazwą 'Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” trwał prawie rok.
Miał on na celu podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób będących beneficjentami pomocy społecznej – mówi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Błach.