Mielec: Zagrała Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Dominik Siatrak

Sinfonia Iuventus rozpoczęła działalność artystyczną w czerwcu 2008 roku. Współpracowała z takimi dyrygentami, jak: John Axelrod, Kai Bumann, Charles Dutoit, José Maria Florencio, Gabriel Chmura, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Grzegorz Nowak, Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Penderecki, Rafael Payare, Jerzy Salwarowski, Tadeusz Strugała i Tatiana Szebanowa.
Orkiestra występowała podczas licznych festiwali w Polsce i za granicą: w Austrii, Chinach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Szwajcarii, na Litwie, Ukrainie i we Włoszech.
Od kwietnia 2009 roku orkiestra jest członkiem Europejskiej Federacji Narodowych Orkiestr Młodzieżowych (EFNYO).
W listopadzie 2013 roku honorowym patronatem artystycznym objął Orkiestrę Krzysztof Penderecki.
(Tomasz Łępa)
W ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Mielcu wystąpiła Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego.
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus została utworzona z inicjatywy Jerzego Semkowa na mocy rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 1 października 2007 r. W skład orkiestry wchodzą najzdolniejsi absolwenci i studenci wyższych uczelni muzycznych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.
Mówi dyrygent Tadeusz Wojciechowski: