Mielec: Zagościła Portugalia.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podczas spotkań omówiono planowane działania, wspólne inicjatywy oraz udział gmin w projektach unijnych.
(Tomasz Łępa)
Jak dodaje prezydent, jedyną barierą do pokonania wszelkich trudności między miastami jest język ale to nie powinno stwarzać problemu.

Mielec gościł władze portugalskiego miasta partnerskiego Vila Nova de Poiares.
Wizyta rozpoczęła się od spotkań roboczych w Urzędzie Miejskim oraz w Agencji Rozwoju Przemysłu.
Gośćmi byli wiceprezydent Artur Santos i prezydent Joa Miguel Henriques Presidencia z Vila Nova de Poiares.
Wizyta miała na celu pogłębienie współpracy, szczególnie w wymiarze gospodarczym.