Mielec: Zachwycać się pięknem ciała….

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Łukasz Gurdak swoje prace prezentował podczas wystaw indywidualnych oraz brał udział w 91 wystawach międzynarodowych organizowanych w 38 państwach na 5 kontynentach. Laureat kilkudziesięciu konkursów i prezentacji fotograficznych, ostatnie wyróżnienie to 3 miejsce w 12-tej edycji jednego z najbardziej prestiżowych konkursów fotograficznych PX3 – Prix de La Photographie Paris 2018 w kategorii fotografia profesjonalna/fotografia artystyczna/akt.
(Tomasz Łępa)
Jak sam mówi: 'fotografuję, bo to kocham' i te emocje uwidocznione są w każdej z jego fotografii.

W mieleckiej Jadernówce od dziś do końca wakacji można oglądać autorską wystawę mieleckiego fotografika Łukasza Gurdaka, pt. 'Akt'. Na wystawie zaprezentowano 30 światłorysów, które poprowadzą widzów w świat fotograficznej estetyki i piękna ludzkiego ciała. Mówi autor wystawy: