Mielec: Z apelem do hodowców świń.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Brak przestrzegania wszystkich zasad może prowadzić do rozprzestrzeniania się choroby i przesuwania w czasie możliwości uzyskania najwyższego statusu tj. statusu regionu urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego a co za tym idzie korzyści płynących z tego faktu czyli swobodnego obrotu zwierzętami pomiędzy regionami o jednakowym statusie epizootycznym.
(Tomasz Łępa)
Przestrzeganie określonych zasad pozwoli na uzyskanie najwyższego statusu stad świń, a co za tym idzie swobodnego handlu zwierzętami.

W skierowanym piśmie czytamy m.in., iż na terenie powiatu mieleckiego w listopadzie 2015 r. stwierdzono wynik dodatni badań serologicznych w kierunku choroby Aujeszkyego, w związku z powyższym status powiatu urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego powiat mielecki może uzyskać dopiero po listopadzie 2017 roku

Do hodowców świń z powiatu mieleckiego wystosował apel Powiatowy Lekarz Weterynarii. Apel dotyczy końcowego etapu realizacji programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u zwierząt. Mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu Roman Tomas