Mielec: Wyjątkowy gość w DPS

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ks. Piotr Bajor urodził się 26 września 1972 roku, pochodzi z parafii Wola Mielecka. Na kapłana został wyświęcony w 1998 roku. Po kilku latach pracy w diecezji, biskup tarnowski Wiktor Skworc posłał go na studia specjalistyczne do Rzymu, które zwieńczył doktoratem na Uniwersytecie Krzyża Świętego w Rzymie. Od 2007 roku pracuje w Kongregacji Edukacji Katolickiej w Watykanie.
(Tomasz Łępa)
Kongregacja, w której pracuje ks. Piotr, zajmuje się sprawami katolickiego szkolnictwa. Dzielą się one na trzy grupy dotyczące: szkół katolickich, seminariów duchownych oraz wydziałów i uniwersytetów katolickich. I właśnie do tej ostatniej został przydzielony ks. Piotr, który odpowiada za sprawy uniwersytetów katolickich i wydziałów kościelnych w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym i w Polsce. Czas, kiedy jest w Mielcu, poświęca na spotkania z bliskimi.

Ks. dr Piotr Bajor został odznaczony przez papieża godnością Kapelana Jego Świątobliwości. Tytuł ten zwyczajowo określany 'prałatem' jest wyróżnieniem i godnością honorową przyznawaną kapłanom zasłużonym dla Stolicy Apostolskiej i Kościoła powszechnego.
Prałatura stanowi widzialny dowód uznania zasług duchownego dla Kościoła i uprawnia go do noszenia sutanny w kolorze amarantowym. To spore wyróżnienie dla 42-letniego kapłana pochodzącego z Woli Mieleckiej. Tym bardziej, że na początku swego pontyfikatu papież Franciszek zdecydował o ograniczaniu przyznawania tytułów honorowych zasłużonym księżom diecezjalnym. Dlatego nie będą im już przyznawane tytuły prałata i infułata. Jedyny, jaki będzie mógł zostać przyznany duchownym diecezjalnym po 65. roku życia to tytuł Kapelana Jego Świątobliwości. Niemniej nie dotyczy to kapłanów z Kurii Rzymskiej.

W Domu Pomocy Społecznej w Mielcu miało miejsce spotkanie pochodzącym z Woli Mieleckiej ks. dr Piotrem Bajorem, kapłanem diecezji tarnowskiej, pracującym w Kongregacji Edukacji katolickiej w Watykanie.
Mówi dyrektor ośrodka pomocy w Mielcu Renata Lazur: