Mielec: Wybory do Mieleckiej Rady Seniorów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

W poniedziałek punktualnie o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu odbędą się wybory do Mieleckiej Rady Seniorów pierwszej kadencji, powołanej przez Radę Miejską w Mielcu.
Członkami Mieleckiej Rady Seniorów mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Mielca. Nabór kandydatów został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Mielca w lipcu, a zgłoszenia mogły być dokonywane do dnia 28 sierpnia. Rada wybierana będzie spośród osób zgłoszonych w tym terminie przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz spośród seniorów, którzy uzyskali poparcie 15 osób starszych. W wyniku przeprowadzonego naboru, do mieleckiego magistratu wpłynęło 20 formularzy zgłoszeniowych spełniających kryteria formalne.
Zgodnie z przyjętym statutem Mielecka Rada Seniorów liczy 12 członków. W przypadku gdy liczba kandydatur jest większa, wybór radnych seniorów dokonywany jest na zebraniu wyborczym w głosowaniu tajnym przez kandydatów obecnych na zebraniu.
Intencją powołania Mieleckiej Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów starszego pokolenia mielczan, tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej, jak również troska o pozytywny wizerunek osób starszych. Mielecka Rada Seniorów będzie ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz samorządowych Mielca, z którymi miasto będzie współpracować w obszarach dotyczących osób starszych.
(Tomasz Łępa)