Mielec: Wrócili z rolniczymi nagrodami.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Uczniowie będą reprezentowali szkołę w eliminacjach centralnych w Olsztynie. Celem Olimpiady jest też ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi, szerzenie postępowych metod gospodarowania, w tym idei rolnictwa ekologicznego oraz umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, popularyzację osiągnięć i perspektyw w rozwoju polskiego rolnictwa, z uwzględnieniem ochrony środowiska.
(tł)
II miejsce w bloku produkcja roślinna przyznano Krzysztofowi Furdynie.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu wzięli udział w eliminacjach okręgowych XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, województwo lubelskie.
Olimpiada miała na celu rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzację i pogłębianie wiedzy rolniczej, w tym wiadomości i umiejętności zawodowych objętych programem nauczania w szkołach rolniczych. Umożliwia również młodzieży zdobycie dyplomu szkoły wyższej na deficytowych kierunkach studiów dzięki uzyskaniu tytułu laureata.
W eliminacjach okręgowych, w których brało udział prawie 200 uczniów sukcesy odnieśli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – I miejsce w bloku produkcja zwierzęca zajął Piotr Batko.