Mielec: Wielki marsz.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Organizatorzy zapraszają wszystkich mielczan do udziału we wspólnym marszu, który rozpocznie się o godz. 9.00 sprzed Urzędu Miejskiego w Mielcu.
(Tomasz Łępa)
Impreza ta ma na celu integrację społeczną osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin, a także uwrażliwienie środowiska lokalnego na ich obecność. Ponadto jej celem jest łamanie istniejących przesądów na temat niepełnosprawności intelektualnej oraz promowanie pozytywnego wizerunku osób z upośledzeniem umysłowym.

Organizatorzy marszu przez taką formę chcieli zaznaczyć, iż w środowisku lokalnym istnieją osoby z niepełnosprawnością intelektualną – wyjaśnia Urszula Występek, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu

W formie marszu ulicami Mielca, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło Mielec, obchodzić będzie Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Mówi Ewa Bauer, przewodnicząca stowarzyszenia.