Mielec: Więcej na przycmentarny parking.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Inwestycja, o którą od lat postulują mieszkańcy, pierwotnie miała być realizowana w cyklu dwuletnim i miała kosztować w tym roku 865 tysięcy złotych.
(pg)
Jeszcze w tym roku jest możliwa rozbudowa i modernizacja parkingu przy cmentarzu komunalnym w Mielcu.
Na ostatniej sesji radni zdecydowali o zwiększeniu wydatków na ten cel o 200 tysięcy złotych.
Mówi wiceprezydent miasta Tadeusz Siemek: