Mielec: W radomyskiej gminie powstaje ważna placówka.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy będą osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym, osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
(Tomasz Łępa)
Niepełnosprawni mieszkańcy radomyskiej gminy nie mieli w zasadzie możliwości skorzystania z ŚDS w okolicznych dużych ośrodkach miejskich, gdyż chętnych jest tam więcej niż miejsc. Taka sytuacja powoduje, że osoby wymagające wsparcia pozostają w domu na zupełnym utrzymaniu rodziców. Już wkrótce taka sytuacja ulegnie zmianie.

Jeszcze w tym roku w Pniu (gm. Radomyśl Wielki) rozpocznie działalność Środowiskowy Dom Samopomocy. To dobra wiadomość dla rodzin, w których są osoby dorosłe dotknięte niepełnosprawnością intelektualną – mówi burmistrz Józef Rybiński.