Mielec: W PUP dyskutowano o perspektywach rynku pracy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: leliwa

Zaproszeni eksperci rynku pracy oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu dyskutowali o perspektywach zmian w zapotrzebowaniu na zawody na lokalnym rynku pracy. Spotkanie zorganizowano w ramach prowadzonego po raz pierwszy w województwie podkarpackim badania 'Barometr zawodów'.
Jak wyjaśnia Marek Przygoda koordynator powiatowy 'Barometru zawodów' przeprowadzone badanie stanowi krótkoterminową prognozę zapotrzebowania na zawody w województwie podkarpackim opracowywaną na 2016 rok. Prognoza będzie stworzona dla każdego powiatu przez pracowników powiatowych urzędów pracy. W Mielcu do udziału w badaniu zaproszono dodatkowo przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu, Izby Rzemieślniczej, Ochotniczego Hufca Pracy a także prywatnych agencji zatrudnienia i kółek oraz organizacji rolniczych. Badanie prowadzone jest pod merytorycznym nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Wstępne wyniki wskazują, że w 2016 roku najlepsze perspektywy podjęcia lub zmiany pracy będą mieli specjaliści informatyki, inżynierowie mechaniki i robotyki, lekarze i pielęgniarki oraz specjaliści organizacji i zarządzania produkcją. Zdaniem ekspertów zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy jest tak duże, że pracodawcy są gotowi zatrudniać również młodych ludzi, bez doświadczenia zawodowego, ale posiadających wiedzę i uprawnienia do wykonywania tego typu pracy.
Wśród zawodów, których przedstawiciele będą mieli trudności ze znalezieniem zatrudnienia będą pedagodzy i nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, specjaliści rolnictwa, leśnictwa i aranżacji krajobrazu a także pracownicy socjalni.
Druga część badania oraz analiza sytuacji i perspektyw na rynku pracy dla osób legitymujących się wykształceniem średnim oraz zasadniczym zawodowym zostanie przeprowadzona na początku października.
(Tomasz Łępa)