Mielec: Uroczystości JUBILEUSZOWE PSM.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Podczas uroczystości zostały wręczone statuetki 'MECENAS KULTURY 2015”, Honorowe Odznaki 'ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” oraz dyplomy i nagrody dla nauczycieli. Ponadto Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył: Złotymi Medalami 'ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBʔ następujących nauczycieli: Kazimierę Zoelner, Zdzisława Szymczyka Renatę Filip, Tomasza Niećko oraz Srebrnym Medalem 'ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: Piotra Karasia. Medale zostaną uroczyście wręczone przez przedstawiciela Prezydenta RP w dniu 14 października 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.
(Tomasz Łepa)
Ważną rolę w kształceniu artystycznym jest działalność koncertowa wychowanków, jak i zaproszonych gości oraz organizowane od wielu lat audycje umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z Mielca jak i z okolicznych miejscowości:

Wśród nowych form działalności mieleckiej szkoły muzycznej pojawiła się współpraca ze szkołami muzycznymi na Węgrzech, Słowacji i Czechach. Dzięki wspólnym projektom i funduszom pozyskiwanym z Unii Europejskiej młodzież i nauczyciele szkoły mogą zapoznać się z kulturą muzyczna innych narodów i prezentować swoje umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole na koncertach m. in. w Krajach Beneluksu, czy na Węgrzech. Powstały też nowe klasy muzyczne:

Państwowa Szkoła Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu obchodziła 45 rocznicę powstania i działalności. Od początku swej działalności praca w mieleckiej szkole skierowana jest na wszechstronny rozwój artystyczny uczniów. Oprócz swej podstawowej działalności, jaką jest edukacja uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży z Mielca i okolic, szkoła prowadzi intensywną działalność koncertową w środowisku mieleckim, a także w kraju i za granicą.
Mówi dyrektor placówki , Ryszard Kusek: